Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Viac informácií
Prijať všetky cookies Personalizovať
Prijať zvolené cookies

Ďakujeme za návštevu získajte zľavu 10€ za nákup - zľavový kupón obdržíte na Váš zadaný e-mail.

close

1) Kúpili ste si výrobok na e-shope: kamery-hikvision-sk.sk? Môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. K e-shopovým objednávkam patria aj nákupy, ktoré ste uskutočnili online a vyzdvihli ste si ich v predajni.  

- Vráťte výrobok do pôvodného stavu, aby sme vám mohli vrátiť úplnú kúpnu cenu. Spolu s výrobkom nezabudnite priložiť pri vrátení aj všetko príslušenstvo a doklady (záručný list, návod, príp. darček, ktorý bol súčasťou tovaru).
- Tovar starostlivo zabaľte, ideálne do pôvodného a neporušeného obalu.
- Do balíka vložte vytlačený formulár o odstúpení od zmluvy (vzor formulára) spolu s kópiou predajného dokladu – účtenky.
- Tovar pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia na túto adresu (balík neposielajte na dobierku):

ATsys s.r.o.

Ul.Svornosti 50
821 06 Bratislava
GSM: +421918779255
mail@atsys.sk
.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť bud písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo  telefonicky na telefónnom čísle: +421918779255, alebo e-mailom: mail@atsys.sk.
.
Reklamácia:
Pri preberaní zásielky si dobre skontrolujte jej obal a stav výrobku.  Ak vyzerá zásielka na prvý pohľad v poriadku, a napriek tomu je vnútri výrobok poškodený, je dôležité udalosť čo najskôr nahlásiť u prepravcu. Odporúčame túto situáciu nahlásiť emailom na adresu: mail@atsys.sk

Zakúpili ste si tovar, ktorý po nejakej dobe prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha? Pripravili sme pre Vás návod, ako postupovať v prípade, že chcete reklamovať výrobok zakúpený na: kamery-hikvision-sk.sk. Vašu reklamáciu vybavíme v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní (od doručenia reklamácie), ako nám ukladá zákon.

Ako postupovať pri reklamácii v našom reklamačnom oddelení?

Výrobok dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Najistejší prepravný obal býva pôvodný obal k výrobku, ktorý je priamo určený na ochranu výrobku pri preprave. Pre odoslanie zásielky sa, prosím, riaďte pokynmi pre zabalenie dané prepravcom, zásielku je vhodné odoslať ako krehkú a prípadne poistiť. Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom balenia. Pre rýchlu identifikáciu odporúčame pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká porucha sa na tovare prejavila.
.
red uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať, či porucha nie je spôsobená chybným nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú závadu, bude Vám táto odstránená najneskôr do 30 dní od prevzatia zásielky.Ak sa jedná o chybu, ktorá sa nedá odstrániť, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda vrátenie peňazí), alebo na zníženie ceny.Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, alebo nesprávnym použitím alebo nesprávnym ošetrovaním, spätné poštovné a manipulačný poplatok hradí kupujúci.

Neoprávnená reklamácia:

Reklamácia bude posúdená ako neoprávnená v prípade, že vada vznikla:

 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním i obsluhou alebo použitím,
 • ak s výrobkom nedoručíte podrobný popis poruchy a popis podmienok, pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať poplatok za diagnostiku výrobku,
 • ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku,
 • ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje nevhodné aplikovanie (príp. ďalšie zariadenie, ktoré je vo vzťahu s reklamovaným výrobkom), je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku,
 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady zákazníka – užívateľa zaslaný späť dobierkou.
 • poškodením tovaru prírodnými živlami,
 • poškodením tovaru používaním, ktoré je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na použitie,
 • zákazník – užívateľ, nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku
 • Vyrozumenie o vybavení reklamácie – opravy

  O ukončení reklamácie, opravy, bude zákazník – užívateľ, vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ, informovaný o cene za opravu. Ak zákazník – užívateľ nekomunikuje alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku.

  Poskytovanie informácií o stave reklamácie – opravy

  Zákazník – užívateľ sa môže telefonicky, alebo e-mailom kedykoľvek informovať o stave vybavovania svojej reklamácie

  Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie – opravy

  Po vyrozumení o vyriešení reklamácie – oprave výrobku, sa výrobok prevezme osobne na prevádzke spoločnosti, kde v prípade osobného dodania podával reklamáciu.

 • v prípade doručenia výrobku  kuriérom bude opravený výrobok zaslaný zákazníkovi prepravnou spoločnosťou DPD.

       Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade nevyzdvihnutia výrobku do 15 dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1€/deň,
 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 3 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou ATsys s.r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

       Záverečné informácie

 • každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní,
 • ak bola vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku,
 • spoločnosť ATsys s.r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia,
 • v prípade nesúhlasu s mimozáručnou opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku,
 • lehota vybavenia pozáručnej opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na diagnostiku,
 • v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom.

      Náhrada škody

 • Spoločnosť ATsys s.r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných spoločnosťou ATsys s.r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, stratou dát, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov,
 • spoločnosť ATsys s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie,
 • čas pracovnej doby ATsys s.r.o. je uvedený na stránke 
 • reklamácie zasielané na náklady (na dobierku) spoločnosti ATsys s.r.o. nebudú prevzaté.

       Mimozáručná oprava zariadenia

       Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy. Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená  telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na pozáručnú opravu výrobkov sa vzťahuje 6 mesačná záručná    doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy :

 • doručením kuriérskou službou na dobierku,
 • vystavením zálohovej faktúry (po úhrade bude zariadenie zaslané kuriérskou službou),
 • hotovosťou.

   

Výrobok následne zašlite na nižšie uvedenú adresu:

ATsys s.r.o.

Ul.Svornosti 50
821 06 Bratislava
GSM: +421918779255

mail@atsys.sk

Platnosť

    Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.10.2010